Aveneu Park, Starling, Australia

Inhoudsopgave

Onderzoeksvraag
en hypotheseBronnen

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

Onderzoeksvraag en
hypothese

Onderzoeksvraag:
Wat heeft hij in zijn leven gedaan?

Hij voerde
experimenten uit op mensen door bijvoorbeeld gif injecties in hun ogen te
spuiten. En hij voerde bloederige operaties uit zonder verdoving.

 

Deelvraag 1:
wat deed hij voor de oorlog?

Josef
Mengele was als scholier ambitieus en wilde graag beroemd worden. Aan het begin
van de jaren dertig sloot Mengele zich aan bij de Stahlhelm, wat later de SA
werd. In 1934 is hij uit de SA gestapt door gezondheidsredenen. Vanaf 1930 is
hij geneeskunde en medische antropologie in München, Wenen en Bonn gaan
studeren. In 1937 werd hij lid van de NSDAP. In 1938 sloot Josef zich aan bij
de SS. In 1939 trouwde hij met Irene Schoenbein en kregen ze samen een zoon
genaamd Rolf.

 

Deelvraag 2:
wat voor experimenten voerde hij uit op zijn slachtoffers?

Hij spoot
kleurstof in de ogen om de oogkleur te veranderen. Chloroform injecties en hij
naaide tweeling aan elkaar. Hij veranderde de geslachtsdelen van mensen zodat
ze een ander geslacht kregen. Hij verwijderde organen en haalde ledematen van
mensen hun lichamen af. Josef Mengele was altijd al geïnteresseerd in
tweelingen en lilliputters. Wanneer hij het concentratiekamp in kwam mocht hij
elke experiment uitvoeren die hij wilde. Hij heeft tussen de 400.000 en
1.000.000 mensen vermoord door zijn experimenten. Hij hield kinderen in aparte
ruimtes weg van anderen, hij verwende ze door ze snoep te geven. Veel mensen
noemden hem ‘oom’ omdat hij ze zo lief behandelde, zo krijg hij de naam ‘angel
of death’ (engel des doods). Hij behandelde ze eerst zo lief maar later voerde
hij experimenten uit op de kinderen. Verder martelde hij mensen. En voerde hij
pijnlijke en dodelijke experimenten uit. Hij was vooral gefocust op de
tweelingen en hij deed veel onderzoek naar ze.

 

Deelvraag
3: 

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out