Aveneu Park, Starling, Australia

package rarinugraha;

 

import
java.util.concurrent.Semaphore;

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

/**

 *

 * @author Rarinugraha

 */

public class SemaphoreEx {

 

    static Semaphore semaphore = new
Semaphore(2);

 

    static class TempatWudhu extends Thread {

 

        String keran = “”;

 

        TempatWudhu(String keran) {

            this.keran = keran;

        }

 

        public void run() {

 

            try {

 

                System.out.println(keran +
” : Nyari keran (-_-)”);

                System.out.println(keran +
” : Keran yang tersedia : ”

                        +
semaphore.availablePermits());

 

                semaphore.acquire();

                System.out.println(keran +
” : Dapat keran (* ^ ? ^)”);

 

                try {

 

                    System.out.println(keran +
” : Lagi wudhu,”

                            + ” keran yang
tersedia : ”

                            +
semaphore.availablePermits());

 

                    Thread.sleep(1000);

 

                } finally {

 

                    System.out.println(keran +
” : Selesai wudhu…”);

                    semaphore.release();

                    System.out.println(keran +
” : Keran yang tersedia : ”

                            +
semaphore.availablePermits());

 

                }

 

            } catch (InterruptedException e) {

 

                e.printStackTrace();

 

            }

 

        }

 

    }

 

    public static void main(String args) {

 

        System.out.println(“Total keran
tersedia : ”

                +
semaphore.availablePermits());

 

        TempatWudhu tw1 = new
TempatWudhu(“Alpha”);

        tw1.start();

 

        TempatWudhu tw2 = new
TempatWudhu(“Beta”);

        tw2.start();

 

        TempatWudhu tw3 = new
TempatWudhu(“Gamma”);

        tw3.start();

 

        TempatWudhu tw4 = new
TempatWudhu(“Delta”);

        tw4.start();

 

   
}

}

Henrik Ibsen blir
regnes som en av Norges største dramatiker gjennom historien (1826-1906). Han
begynte med skrivingen tidlig, men opplevde derimot ikke stor suksess før han hadde
flyttet til Roma hvor han blant annet skrev Brand (1866) og Peer Gynt (1867).

Stykket «Villanden» ble skrevet i realistisk stil, såkalt realismen. I litterærhistorien
er realismen en epoke som fremmer poetisk realisme i perioden fra 1875 til
utover på 1890-tallet. Sannheten og moralen står sentralt i denne perioden der
hvor sannheten om urettferdighet i samfunnet skulle fram og umoralen avsløres,
og der symbol og psykologi får en bredere plass en før.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out