Aveneu Park, Starling, Australia

MEDELTIDEN!medeltiden mars 604.Han var kyrkolärare och helgon

                               MEDELTIDEN!medeltiden har ägt rum mellan 400-1400 talet.Epokens förknippning med riddare kallas även riddartiden.´´medeltid´´ skapades av människor som levde mellan 1400-1500 talet. viken var en epok som ibland kallades för renässansen.Innan medeltiden var de antiken,och efter renässansen.Renässansen människor upptäckte att verkligheten måste upptäckas genom vetenskapen istället för att lita på svaren man får i en religion. på medeltiden trodde man att jorden var universums mittpunkt.och att allt kretsade kring jorden.Renässerna gåg också upp till antik-grekland filosofer och författare.symfoni,begreppen började användes på 1700-talet.fram till 1900-talet.bestod symfonin oftas av fyra staterna i ordningsföljden snabb stads,långsam stats, menuett eller scherzo och sist en snabb final.Fuga är den musikteoretiska termer för en polyfon,kontrapunktiskt imitativ kompositionsform, utvecklad genom att ricerceren stammade upp och att toccatan.Den hade en högpunkt under barockens tid. den sakrala musiken var kyrkans musik och spelades i katedralerna och kyrkorna medan folkets musik och texter handlar ofta om kärlek och vardagliga ting. var det som spelades av trubadurer och spelmän på gator, marknader och festliga tillfällen.under medeltiden var det mycket vanligt förekommande att kyrkorna kopierade populära profana och satte dit något eget.man kan ganska distinkt dela upp musiken i profana(världslig) Guillaume Dufay: han flerstämmiga musiken och skapade i tidens andra mässor.Gregorius även kallad Gregorius I magnus han föddes ca 540 i rom och dog 12 mars 604 i rom.Han var en påve september 590 till 12 mars 604.Han var kyrkolärare och helgon i romerska-katolska kyrkan 3 sep var en festdag.Den gregorianska sången bär fortfarande hans namn. han modifierade tidigare listan över de värsta synderna  som nu kom att omfatta de berömda de sju dödssynderna: högmod,girighet,vällust,avund,frosseri,vrede,likgiltighet, han gjorde de som en sammanfattning av bildens budskap och syn.Han tillhörde en senators familj,son till tjänstemannen i kyrkan Gordianus och sankta Silvia. Han studerade först rättsvetenskap och var i flera år stadsprefekt i Rom vände sig sedan därefter till religiösa verksamhet.och ingick omkring 575 kloster han själv anlade i föräldrahemmet  vid cirkus maximum.590 valdes gregorius motvilligt till biskop av rom.Som sin primära uppgift fattade han att försöka skydda rom mot langobarderna.Mot sin kamp om den hade han dock ringa framgång  och först 599 slöts de fred.Med rastlös iver arbetade Gregorius på att organisera och upparbeta den romerska kyrkans besittningar som var utspridda kring hela Italien.Som teolog är också Gregorius av en betydelse han uppträdde med stränghet mot tidens schematiska rörelser. bland hans arbeten,av vilka en berömd upplaga utgavs av maurinära 1705 i 4 folioband.Av hans hand finns därtill bevarad en mängd predikningar han har även förvarat hymner.Ett stort värde för tidens historia  är de 583 breven som fortfarande finns bevarade.Den Gregorianska sången är en enstämmig,rytmisk fri okompenserad liturgisk sång inom den romerska-katolska kyrkan uppkallad efter påven Gregorius.Musiken omfattar den större delen av den katolska kyrkan

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out